Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Missie naar Estland

Het is een traditie dat het European Centre for Economic, Academic and Cultural Diplomacy de Diplomatische, Economische, Academische en Culturele (DEAC) Dagen organiseert in het land dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt. De tweede jaarhelft van 2017 neemt Estonia dit voorzitterschap waar en werden de DEAC-dagen daar georganiseerd. De gouverneur nam deel aan deze missie naar Tallinn. Op de agenda stonden diverse academische ontmoetingen zoals met de universiteit van Tallinn. Het was een unieke gelegenheid om diverse contacten te leggen met ministers, diplomaten, bedrijven… De focus voor de missie naar Estonia lag op agrofood, de houtsector, elektronica, design en digitalisering. (10-13/10/2017)

Studiedag duurzaam watermanagement in de polders

De gouverneur leidde de studiedag ‘duurzaam watermanagement in de polders’ in met een terugblik op de voorbije droogteperiode. Na een schets van de aanleiding en het gevolgde beslissingstraject formuleerde de gouverneur een aantal aanbevelingen die gericht zijn op zowel crisisbeheer als een duurzaam waterbeheer. Tot slot uitte de gouverneur zijn erkentelijkheid voor alle West-Vlaamse wateractoren die mee instonden voor een gecoördineerd crisisbeheer. (9/10/2017)

  • Bron: Stijn Vanderheiden
  • Bron: Stijn Vanderheiden

Inhuldiging monument Duitse begraafplaats in Ledegem

“Herdenkingen doen stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden. Een mens heeft de capaciteit om lessen te trekken uit het verleden. In dit geval ons collectief verleden. Kan een verleden alleen maar worden verwerkt door de 'waarheid' onder ogen te zien? Is de verwerking van een collectief verleden niet zoals die van persoonlijke trauma’s en moeilijkheden? Die worden minder verwerkt, maar vooral herwerkt, ingepast in en bruikbaar gemaakt voor het heden en de nagestreefde toekomst. De verwerking is in grote mate een herwerking, met als resultaat een nieuw zelfbewustzijn. Zo is het ook voor ons collectief verleden. Dat werd bewezen met de uitbouw van Europa. Na de gruwel van de wereldoorlogen werd Europa uitgebouwd, waardoor we nu in de vreedzame en stabiele sfeer leven, die we zo vanzelfsprekend vinden. “ zei de gouverneur op de inhuldiging van het monument Duitse begraafplaats in Ledegem. (7/10/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be