Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Ontvangst Chinese delegatie uit Shandong

Samen met de provinciale dienst Externe Relaties en de verantwoordelijken van het Confuciusinstituut ontving de gouverneur een delegatie van de Chinese provincie Shandong en de Ambassade van China. Het betrof een kennismakingsbezoek waarop een toekomstig bezoek van de vice-gouverneur van Shandong werd voorbereid. De delegatie nodigde de gouverneur ook uit op enkele herdenkingsmomenten ter ere van de Chinese WOI-arbeiders in Poperinge.  (29/8/2017)

Regionaal Overleg Metropool (ROM)

De gouverneur zat maandagvoormiddag 28 augustus 2017 de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van maandag 11 september 2017.  De belangrijkste punten die besproken werden, waren de herziening van de statuten, de Aanvullende Begroting (AB) 2017 en het voorgestelde nieuwe systeem van partnerships van de Eurometropool.

Doen, denken, willen en voelen

Er zijn vier wijzen waarop wij de werkelijkheid om ons heen zien. Daarin is een vierdeling mogelijk: doen, denken, willen en voelen. Deze vierdeling representeert onze kijk op de wereld en is herkenbaar door te kijken naar het gedrag van mensen. Stel, u gaat met z’n vieren naar een restaurant en u bekijkt allemaal de werkelijkheid op een van de vier manieren. Degene die vooral kijkt vanuit zijn wil, zal meteen aflopen op de beste plek. De doener zet de stoelen zo neer, dat iedereen goed zit en begint alvast het water dat klaarstaat in te schenken. De persoon die de werkelijkheid vooral vanuit het gevoel benadert, zal iets zeggen over de sfeer, de entourage en de muziek. En voor de denker gaat dit allemaal veel te snel. Die staat nog rustig op de kaart te kijken die buiten hangt en ziet dat er verderop ook nog een leuke gelegenheid is. Maar ja, iedereen zit al naar hem te zwaaien. (Uit M. Kloppenburg e.a., ‘Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren’).

Actie Coeur Couvert

Met de actie ‘Hart voor West-Vlaanderen’ van het Streekfonds worden diverse sociale projecten voor kwetsbare jongeren in onze provincie gefinancierd.  Initiatiefnemers van deze actie waren enkele studenten van de opleiding eventmanagement. Samen met Vives-docenten en met de steun van Horeca West-Vlaanderen werkten ze de actie verder uit. De gouverneur feliciteerde de initiatiefnemers en de deelnemende restaurants. (28/8/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be