Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg met voorzitters en commandanten hulpverleningszones

Op de dagorde van het overleg met de voorzitters en commandanten van de hulpverleningszones stonden de omzendbrief betreffende de toewijzing en besteding van de kredieten voor de zones op het Sevesofonds en de optimalisatie brandweeropleidingen. Verder werden de opleiding DIR-CP-OPS en de meerkost brandweerhervorming besproken. (14/12/2017)

Raad van bestuur en algemene vergadering WOBRA

Onder voorzitterschap van de gouverneur werden volgende agendapunten behandeld op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Wobra: het ontslag en de aanvaarding van nieuwe leden van de vereniging en de werking van de scholen. Ook kwamen enkele personeelsdossiers en de begroting aan bod. (14/12/2017)

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de raad van bestuur van het VLIZ voor. Op de agenda stonden de terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke kerngroep, de stand van zaken van de huisvesting en de dossiers Blauwe Economie. De bestuursleden bespraken ook enkele personeels- en financiële aangelegenheden. (13/12/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be